Què aprendrem?

L’ús de les TIC produeix una demanda cada vegada més gran, la qual cosa crea la necessitat a la nostra societat de formar tecnòlegs professionals específics al camp de la salut. La e-health està cada vegada mes present en les nostres vides, i l’ús dels dispositius mobils ajuden a millorar la salut dels pacients.

Professionals