Hola,

Sóc Andrés el-Fakdi

Expert en  Smart Cities

Co-coordinador del Màster Smart Cities i investigador del Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de la Universitat de Girona. Membre del Tecnio Center EASY. Els seus interessos de recerca se centren a contribuir al desenvolupament de les societats modernes en entorns urbans. Amb aquesta finalitat, els seus estudis estan relacionats amb l’aplicació de tècniques d’aprenentatge automàtic per a Big Data Analytics i l’ús i desenvolupament de tecnologies blockchain per a la seguretat distribuïda i l’assegurament de la IP. El seu camp de treball són les ciutats intel·ligents o Smart Cities.

Matèries impartides

Introducció a les Smart Cities

6 Hores