Hola,

Sóc Narcís Pi Dalfó

Expert en  Big Data i Gestió de Recursos

Enginyer tècnic industrial ( 2004), Postgrau en Sistemes de Control i Certificació Ambiental (2004). Cap de projectes d’enginyeria de l’aigua a ABM. Project manager amb 14 anys d’experiència professional en consultoria especialitzada de sanejament i abastament i en redacció de projectes constructius de depuració i regeneració d’aigües residuals i sistemes de sanejament. Recentment, ha estat treballant per diverses administracions en l’elaboració de nombrosos plans directors d’abastament urbà i en treballs de consultoria a escala internacional.  Actualment, també és el responsable del projecte d’innovació GESTOR, amb finançament europeu, el qual relaciona el big data amb les xarxes urbanes de sanejament.

Matèries impartides

Gestió de l’aigua i Manteniment d’instal·lacions

3 Hores