Hola,

Sóc Òscar Soria García

Expert en  Gestió de l'Aigua i Construcció Sostenible

Enginyer tècnic industrial (2002) i enginyer industrial (2015). Cap de projectes d’enginyeria de l’aigua a ABM. Project manager amb 16 anys d’experiència professional en redacció i direcció d’obres de projectes constructius de depuració i regeneració d’aigües residuals, sanejament urbà, drenatge d’aigües pluvials, tractament i abastament i distribució d’aigua potable. Té un coneixement exhaustiu de la legislació en matèria d’aigües aplicable a nivell nacional, dels reglaments regionals i locals que regulen els usos de l’aigua i els sectors del medi ambient a l’Estat Espanyol, així com la directiva marc europea.

Matèries impartides

Gestió de l’aigua i Manteniment d’instal·lacions

3 Hores