Hola,

Sóc Josep Vehí

Expert en  Salut digital

Doctor en Enginyeria de Sistemes i Automatismes. Professor en Enginyeria biomèdica a la UdG.

Professor de la Universitat de Girona i investigador associat de l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona. És membre del “Comitè Tècnic de Modelització i Control de Sistemes Biomèdics de la IFAC”. Els seus interessos de recerca inclouen l’aprenentatge automàtic i les seves aplicacions a la biomedicina, modelització i control en biomedicina, modelització i simulació de processos biològics i diagnòstic de fallades en sistemes complexos. És coautor de més de 150 articles de revistes internacionals i de 12 llibres.

Matèries impartides

Salut Intel·ligent

3 Hores