Hola,

Sóc Guillermo Prados Gimeno

Expert en  Innovació Tecnològica i Big Data

Especialista en innovació tecnològica, sistemes d’adquisició de dades i control, gaudeix de la bona ciència i enginyeria. Treballa a National Instruments des del 1.999 ajudant en la transformació tecnològica d’empreses de tots els sectors industrials. Va desenvolupar el Programa Acadèmic i de Recerca a l’estat espanyol i recentment esdevé Academic Account Manager. Professor Associat a la UdG del 2006-2011.

Matèries impartides

IoT (Internet of Things)

6 Hores