Hola,

Sóc Ivan Contreras

Expert en  Intel·ligència artificial per a sistemes de classificació i predicció amb aplicació a finances, energia i salut.

Màster en “Enginyeria Informàtica per a la Indústria” a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Programa de doctorat en “Enginyeria Informàtica”, el qual es va atorgar amb la menció europea i una qualificació unànime de summa cum laude. El seu treball s’ha centrat en el desenvolupament de tècniques de intel·ligència artificial per a sistemes de classificació i predicció amb aplicació a finances, energia i salut.

Ha participat en investigació i gestió de projectes amb nombroses institucions nacionals i internacionals, així com en direcció de tesis i docència en diferents universitats. Va gaudir de dues estades de cinc i dos mesos a la Universitat de Nottingham (UK) en el grup de recerca ICOS i una estada post-doctoral d’un any a l’Institut Fraunhofer d’Enginyeria Biomèdica IBMT (DE). Autor de més de 40 articles científics internacionals i ha participat i obtingut finançament en projectes d’investigació nacionals i internacionals competitius, inclosa una prestigiosa beca Marie-Curie.

Matèries impartides

Salut Intel·ligent

3 Hores